Preventivna dejavnost

Eden od ključnih aktivnosti v sklopu delovanja zavoda je tudi izvajanje preventivnih dejavnosti z namenom preprečevanja škodnih dogodkov in izvajanje odstranjevanja posledic nesreč oz. škodnih dogodkov tako v Sloveniji kot v tujini.