Odpravljanje posledic naravnih nesreč

08. 11. 2023

Eden od ključnih aktivnosti v sklopu delovanja zavoda je tudi izvajanje odstranjevanja posledic nesreč oz. škodnih dogodkov tako v Sloveniji kot v tujini. Tako lahko skupnosti skušamo vrniti kar potrebujejo.


V letošnjem letu smo bili priča mnogim poletnim neurjem ter obilnemu deževju, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, povzročilo pa obsežne poplave. Posledice poplav se odstranjujejo še danes, zato smo v duhu našega poslanstva zbirali namenska sredstva s katerimi smo podprli aktivnosti organizacij, ki s svojimi aktivnostmi pomagajo vsem prizadetim.