Odpravljanje posledic naravnih nesreč

Eden od ključnih aktivnosti v sklopu delovanja zavoda je tudi izvajanje odstranjevanja posledic nesreč oz. škodnih dogodkov tako v Sloveniji kot v tujini. Tako lahko skupnosti skušamo vrniti kar potrebujejo.