O Zavodu

Vse bo v redu je izraz spodbude, ki ga poznamo iz vsakdanjega življenja. Vse bo v redu rečemo, ko potrebujemo tolažbo in dobrega prijatelja, ki nam ponudi svojo roko v pomoč. Vse bo v redu je tudi ime zavoda Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti.

Vselej vsi in vse začenjamo z upanjem na srečen konec, zato tako zelo prija vsakič, ko slišimo – zdaj že skoraj ponarodelo misel Zavarovalnice Triglav, polno vere v dobro – da bo vse v redu. Izbira naziva za ustanovo, s katero bi po zgledu svetovnih zavarovalnic in dobrih praks v finančnem sektorju uresničevali eno od ključnih vrednot Skupine Triglav, je bila zato preprosta.

Ustanovitev zavoda

Zavod Vse bo v redu je Zavarovalnica Triglav ustanovila lani z namenom upravljanja in izvedbe družbeno odgovornih aktivnosti. V okviru zavarovalnice se sicer že izvajajo nekateri projekti, vendar je družba zaradi narave svoje osnovne dejavnosti ter določb 14. člena v zvezi s 1. in 2. členom Zakona o zavarovalništvu nekoliko omejena pri izvajanju družbeno odgovornih projektov. V Zavarovalnici Triglav smo zato ustanovili poseben pravni subjekt, ki samostojno omogoča izvajanje take dejavnosti ter je pravno in organizacijsko ločen od Zavarovalnice Triglav. Ustanovitelj zavoda je Zavarovalnica Triglav, polno ime zavoda je Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, skrajšano ime pa Vse bo v redu.

Zavod izvaja dejavnosti s pomočjo zunanjih partnerjev in zaposlenih v Zavarovalnici Triglav. Njihov namen je predvsem pomagati in podpirati najšibkejše člene v družbi ter ozaveščati posameznike in družbo o pomenu družbeno odgovornega ravnanja za trajnostni razvoj. Ob tem zavod deluje na področju humanitarnih in preventivnih dejavnosti s ciljem preprečevati škodne dogodke ter odstranjevati posledice nesreč oziroma škodnih dogodkov v Sloveniji in tudi v tujini.

Zavod lahko svoje dejavnosti izvaja tudi preko elektronskih sredstev (internet).