Organizacijska Struktura

Upravni odbor, ki je kolegijski organ in ga upravlja Zavod vse bo vredu sestavljajo 3 člani. Vse člane Upravnega odbora zavoda imenuje ustanovitelj. Mandat članov Upravnega odbora zavoda je štiri leta.


Direktor zavoda je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor zavoda opravlja funkcijo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in izpolnjuje obveznosti zavoda skladno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.


Strokovno delo zavoda usmerja strokovni svet, ki šteje 3 do 6 članov, ki jih imenuje Upravni odbor zavoda, na predlog ustanovitelja, direktorja ali članov Upravnega odbora zavoda. Član strokovnega sveta je strokovnjak s področja dejavnosti zavoda.

Marica Makoter

Univerzitetna diplomirana pravnica

Predsednica Upravnega odbora

Marica Makoter, članica uprave in delavska direktorica, je poslovna ženska, ki ima rada pravičnost in humanitarnost. Pozitivna energija, vztrajnost in delavnost so tri ključne sestavine njenega življenjskega mota. Družbena odgovornost ji pomeni skrb za boljše in lepše sobivanje zdaj in v prihodnosti, za kar mora skrbeti ne le podjetje, temveč tudi vsak posameznik.

Aleš Vahčič

Univerzitetni diplomirani pravnik

Član upravnega odbora

Aleš Vahčič je direktor Pravne pisarne v Zavarovalnici Triglav. Oče dveh otrok je strokovnjak za korporativno in finančno pravo, ki meni, da je v današnjih časih družbena odgovornost podjetij pomembnejša kot kdaj koli prej in hkrati odraz odličnosti korporativnega upravljanja.

Metoda Debeljak

univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka

Članica upravnega odbora

Metoda Debeljak je direktorica službe za upravljanje z zaposlenimi. Meni, da se družbena odgovornost podjetja odraža na več ravneh. Začne se z odgovornim delovanjem do svojih zaposlenih, nadgrajuje pa s podporo dejavnosti na področju širše družbene skupnosti.

Tjaša Kolenc Filipčič

Univerzitetna diplomirana ekonomistka

direktorica Zavoda Vse bo v redu

Tjaša Kolenc Filipčič je vodja upravljanja z blagovno znamko in direktorica za marketing v Skupini Triglav. Strokovnjakinja in mama dveh otrok pravi, da družbena odgovornost kot strateško orodje menedžmenta pomaga podjetja pripraviti na prihodnost in jim daje orodja za reševanje v kriznih razmerah.

Ana Lukner

Magistrica znanosti

Strokovni svet

Poslovna ženska in inspiracijska predavateljica, ki verjame v dobre ljudi ter lepši svet, iskrenost in sočutje. Ustanoviteljica zavoda Anina zvezdica, s katero je v dobrih štirih letih izpeljala že 10 akcij. V tem času je zbrala več kot 350 ton hrane in pomagala več kot 15.000 družinam.

Darko Đurić

Strokovni svet

Darko Đurić, plavalec, junak, dvakratni svetovni prvak in podprvak, je fant vreden občudovanja. Ob tem, ko je že od rojstva invalid brez nog in leve roke, živi normalno in polno življenje in je s svojim optimizmom lahko za zgled drugim.